Üdvözlünk Debrecenben!

visitdebrecen

A szarkofág ismét Debrecenben

A Déri Múzeum egyik felbecsülhetetlen értékű műkincse is látható volt a Szépművészeti Múzeum tavaly megnyitott Amenhotep és kora című tárlatán. A kiállítás véget ért, így a díszes szarkofág visszatért a fővárosból Debrecenbe. A 3400 éves egyiptomi múmia újra elfoglalta nyughelyét a Déri Múzeum Csillagos Ég Lakói címet viselő régészeti kiállításán.

A Csillagos Ég Lakói címet viselő tárlaton a halál általános képét vázolták fel az alkotók. Ez a kiállítási egység három fő részből áll.

1. A látogatók egy téli, ködös erdőben tett séta során ismerhetik meg az elmúlt tízezer év halálhoz kötődő általános emberi és társadalmi jelenségeit. A bemutatott leletek Hajdú-Bihar megye területén kerültek elő.

2. A terem közepén egy Életfa belsejében berendezett „Halálszentélyben” emelik ki a halotti kultusz általános jelképi formáit: a búcsúzást, az utazást, az emlékezést, az ezeket megjelenítő tárgyakkal.

3. Az Életfából a galérián lévő égi szférába feljutva egy egyiptomi sírkamrába lép a látogató. Az égben lévő sírkamra a halállal kapcsolatos emberi fantázia egyik történetileg hiteles képét ábrázolja szimbolikusan: a halottak égi lakását, azaz a Csillagos Ég Lakóit.

A múzeum gyűjtőterületén főként az elmúlt húsz évben végzett ásatásaik eredményeit mutatja be a tárlat, sajátos nézőpontból. Időbeli keretei a középső neolitikumtól a magyar honfoglalás koráig terjednek. A kiállítás a szokásokon és a tárgyi emlékeken túl a temetkezéshez, a halálhoz, valamint a túlvilághoz kötődő szellemi hátteret, elképzeléseket is bemutatja. Ezen a ponton kapcsolódik a régészeti kiállításhoz a Déri Múzeum egyedülálló egyiptomi gyűjteménye. Ezt egy egyiptomi főúri sírkamrában ismerhetik meg a látogatók.

déri treasure

Bővebb információt a kiállítási egységről a Régészeti Tár honlapján ide kattintva találnak.

Hírlevél