Üdvözlünk Debrecenben!

visitdebrecen

Szoboravatás és ünnepi programok II. János Pál Pápa látogatásának 30 éves évfordulóján

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye, a debreceni Szent Anna Főplébánia és a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala 2021. augusztus 16-18-ig tartó három napos gazdag ünnepi programsorozattal emlékezik meg Szent II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójáról. A történelmi jelentőségű esemény évfordulója alkalmából két kiadvány is készült, és egy szobrot is állítanak a pápának a Szent Anna-székesegyház lépcsőteraszán.

2011. augusztus 16-án első alkalommal történt meg, hogy Péter utóda felkereste a magyar egyház híveit. II. János Pál pápa első magyarországi – 1991. augusztus 16-20-ig tartó – apostoli útja alkalmával augusztus 18-án Debrecenbe is ellátogatott, ökumenikus találkozón vett részt a debreceni Református Nagytemplomban a testvéregyházak képviselőivel.

A Szentatya aznap délelőtt Máriapócson celebrált szentmisét, majd Nyíregyházán keresztül Debrecenbe érkezett. A helikopterek délután ötkor szálltak le a Nagyerdei Stadionban. A Szentatyát pápamobil vitte a Nagytemplomhoz, ahol a meghívottakon túl a templom előtti téren mintegy ötvenezren vártak rá.

A pápa a Nagytemplomban elhangzott nagy hatású beszédében kiállt a katolikus egyház elkötelezetten képviselt egységtörekvései mellett. Az ökumenikus találkozó záró mozzanatán, a Krisztusban hívő katolikusok és reformátusok kiengesztelődése jegyében, koszorút helyezett el a protestáns Gályarab-prédikátorok emlékoszlopán a Nagytemplom mögötti Emlékkertben.

II. János Pál pápa akkori magyarországi látogatásának áldásos eredménye volt a magyarországi egyházmegyék határainak rendezése. A Hungarorum Gens apostoli konstitúciójával átalakította a magyarországi latin szertartású egyházkormányzat területi beosztását, és megalapított két új egyházmegyét. Így hozta létre 1993. május 31-én a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét is, amelynek első püspökévé Bosák Nándort nevezte ki.

Erre a történelmi jelentőségű ökumenikus találkozóra, a Szentatya jövőbe mutató beszédére és az emlékoszlop megkoszorúzásának önzetlen, alázatos és testvéri gesztusára felfigyelt az egész világ, és napjainkban is számon tartja.

Ünnepi programsorozat a látogatás évfordulójára

A történelmi jelentőségű látogatás 30. évfordulójára a katolikus és a református felekezetek együtt készülnek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a debreceni Szent Anna Főplébánia szoborállítással és három napos – 2021. augusztus 16-18-ig tartó – programsorozatban tekint vissza a látogatásra, amelybe a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala is bekapcsolódik. A programok helyszínei, résztvevői is az ökumenikus kapcsolatokra, az egységre mutatnak. 

2021. augusztus 16., hétfő – Kölcsey Központ Bálterem, I. emelet
17:00Filmvetítés II. János Pál pápa debreceni látogatásáról
18:00Kerekasztal-beszélgetés II. János Pál pápa debreceni látogatásának jelentőségéről
A résztvevőket köszönti: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök
A beszélgetés résztvevői: dr. Fekete Károly református püspök, dr. Gyulay Endre nyugalmazott római katolikus püspök, dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök, Vad Zsigmond református esperes, nyugalmazott lelkipásztor, dr. Keresztesné dr. Várhelyi Ilona irodalomtörténész, muzeológus.
A beszélgetést moderálja: Mikos Ákos, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa

2021. augusztus 17., kedd – Debreceni Református Nagytemplom
18:00 – Ökumenikus igeliturgia – Debreceni Református Nagytemplom
Az igeliturgián II. János Pál 30 évvel ezelőtt elhangzott beszédét olvassák fel, valamint közösen elimádkozzák a látogatáskor elmondott szentírási részleteket.
19:00 – A Gályarabok emlékoszlopának megkoszorúzása – A Nagytemplom mögötti Emlékkert

2021. augusztus 18., szerda – Debreceni Szent Anna-székesegyház
17:15 – Énekelt rózsafüzér
18:00 – Hálaadó szentmise
A szentmise főcelebránsa: dr. Ternyák Csaba egri érsek (Ternyák Csaba érsek Rómában töltött szolgálati évei alatt 10 éven keresztül volt a Szentatya munkatársa, és a magyarországi látogatás előtt ő adott nyelvórákat a pápának.)
További résztvevők: Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, dr. Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita, dr. Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök, plébános. A protestáns egyház részéről: dr. Fekete Károly református püspök, Asztalos Richárd evangélikus elnök, lelkipásztor, valamint Sípos Barnabás ortodox parókus. Világi méltóságok: többek között Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Papp László Debrecen polgármestere, Jerzy Snopek, a LengyelKöztársaság budapesti nagykövete, Gábor István Debrecen főépítésze, valamint más világi ésegyházi méltóságok.
A köszöntő beszédek a szentmise befejezése után a templomban hangzanak el.
19:00 – Kovács Jenő szobrászművész Szent II. János Pál pápát ábrázoló szobrának megáldása – A székesegyház lépcsőterasza

Szent II. János Pál pápa szobra

Kovács Jenő szobrászművész alkotása a Szent Anna-székesegyház lépcsőteraszának jobb oldalán, Csáky Imre püspök szobra pandantjaként lesz elhelyezve. A bronzszobor mérete a talapzattal együtt 220 cm, azaz életnagyságú, talapzata matt csiszolt felülettel süttői keménymészkőből készült.

A szoborállításnak háromszoros célja van: Legyen jelen a debreceniek és a Debrecenbe érkezők tudatában a pápa debreceni látogatásának egyháztörténelmi jelentősége; tegyük láthatóvá látogatásának egyik igen meghatározó áldását: egyházmegyénk 1993. május 31-én történő alapítását; és merítsünk minél több ihletet az ő igen gazdag és újrafelfedezésre váró életművéből, amellyel prófétikusan értelmezte az idők jeleit.

A szobor térbeli elhelyezésével mintegy párbeszédbe lép a Szent Anna-templom alapítójának és a debreceni katolikus hitélet újraszervezőjének, gróf körösszegi és adorjáni Csáky Imre (1672–1732) váradi püspök, kalocsai érsek, bíboros és Bihar vármegyei örökös főispánja szobrával.

A szobort augusztus 18-án, szerdán 19 órakor leplezik le.

Hogy legyenek eggyé – Emlékkönyv Szent II. János Pál pápa debreceni Látogatásának 30. évfordulójára

Az alkalomra két kiadvány is készült, egy, a II. János Pál pápa debreceni látogatását megörökítő, a Tiszántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala által készíttetetett, Hapák József fotóiból álló album, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kiadásában dr. Krakomperger Zoltán általános püspöki helynök, plébános szerkesztésében összeállított emlékkötet, amely visszaemlékezéseket, a sajtóban is követhető felkészülési napokról szóló beszámolókat és az utólagos visszhangot is tartalmazza, és természetesen beszámol magáról az eseményről.

Képek forrása: Magyar Kurír, Debrecen.hu

Hírlevél